تبلیغات
Mortal Kombat - فیلم مورتال کامبت 1

من امروز با فیلمی آمدم که خیلی درخواست داشت .

فیلم Mortal Kombat 1  یکی از فیلم هایی است که طرفداران خاصی داشته و دارد

این فیلم در سال 1995 تولید شد .

برای دانلود پس از کلیک بر روی لینک Free User  را کلیک کرده و صبر کنید تا دانلود

آماده شود .

این فیلم به دلیل حجم زیاد به چند بخش تقسیم شده است .

 

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم

دانلود قسمت هفتم

دانلود قسمت آخر